Welke hypnotherapeuten worden wél vergoed in 2021

  • Welke hypnotherapeuten worden wél vergoed in 2021 - Praktijk Mental Balance
  • Welke hypnotherapeuten worden wél vergoed in 2021 - Praktijk Mental Balance
  • Welke hypnotherapeuten worden wél vergoed in 2021 - Praktijk Mental Balance
  • Welke hypnotherapeuten worden wél vergoed in 2021 - Praktijk Mental Balance
  • Welke hypnotherapeuten worden wél vergoed in 2021 - Praktijk Mental Balance

Hypnotherapie, EMDR en PDS-therapie zijn therapievormen binnen de psychotherapie, die door bijna alle Zorgverzekeraars (gedeeltelijk) worden vergoed in 2021, vanuit de aanvullende verzekering (geen eigen risico).

Als een hypnotherapeut níet wordt vergoed, dan hebt u te maken met een níet erkende therapeut; daar is geen twijfel over mogelijk.

Er zijn in Amersfoort erkende en helaas ook niet-erkende hypnotherapeuten werkzaam.

Het is voor de cliënt van belang dat de therapeut is aangesloten bij een beroepsorganisatie die door de zorgverzekeraar van de cliënt wordt erkend.

Voor hypnotherapie is er één bekende beroepsvereniging, namelijk de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Hypnotherapeuten die bij deze vereniging zijn aangesloten, hebben een beroepsopleiding gevolgd op HBO-niveau of hoger. Daarnaast voldoen de aangesloten therapeuten aan de kwaliteitsvoorwaarden en regels die door de beroepsverenigingen worden vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2017 moeten therapeuten over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale kennis beschikken, om hun cliënten/patiënten voor vergoeding in aanmerking te laten komen bij de Zorgverzekeraars. De verzwaarde opleidingseisen zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) controleert of de opleidingen van therapeuten aan deze opleidingseisen voldoen om voor accreditatie in aanmerking te komen.

Zijn er nog andere keurmerken?

Er bestaan nog andere vaak zeer gewichtig klinkende (internationale) register keurmerken en certificeringen, die meestal in het leven zijn geroepen door hypnotiseurs, die zichzelf therapeut noemen. Deze keurmerken voor opleidingen van 2 dagen tot enkele weken worden bedacht door dubieuze opleiders. Iedereen kan helaas deze keurmerken bedenken en vastleggen; dit gebeurt vaak in de USA voor gebruik in Nederland. Al deze ‘hypnotherapeuten’ met verzonnen keurmerken worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.
Vraag dus altijd of een therapeut vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Als dit niet het geval is dan weet u dat het gaat om hypnotiseurs, of zeer laag opgeleide zich zelf ‘therapeut’ noemende beoefenaren; zij worden niet erkend / vergoed door de zorgverzekeraars, volgen géén jaarlijks verplichte / gecertificeerde bijscholing, géén intervisie en vallen niet onder het Klacht- & Tuchtrecht.

Kortom kies voor een door de zorgverzekeraars erkend therapeut als u kwaliteit op prijs stelt. Gezien de vergoedingen ook nog beter voor uw portemonnee.

Meer info: zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie

Dit overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Dr. Fons de Vries

Praktijk Mental Balance
Darthuizerberg 49
3825 BL  Amersfoort
Tel. 033 - 470.23.21
info@mentalbalance.nl

NBVH lidnummer: 13042
RBCZ licentienummer: 403344R
SCAG nr. 10180
PDS-therapeut (Ned. Academie voor Psychotherapie)
EMDR-therapeut (EMDR-i Netwerk Nederland (ENN))
AVAR Keurmerk
AGB-code zorgverlener: 90049349
AGB-code praktijk: 90057771
KvK Gooi & Eemland: 34096812

15 december 2020