Hypnotherapie bij PDS

  • PDS-therapie Hypnotherapie
  • PDS-therapie Hypnotherapie
  • PDS-therapie Hypnotherapie
  • PDS-therapie Hypnotherapie
  • PDS-therapie Hypnotherapie
Hypnotherapie: Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o.

Zoals een ijsberg grotendeels onder water zit en onzichtbaar is, zo ook is de menselijke geest slechts voor een klein deel bewust aan de oppervlakte en voor het grootste deel onbewust en aan de directe aandacht onttrokken. Deze gelaagdheid van onze geest is een beschermingsmechanisme tegen overbelasting; als het brein gelijktijdig met allerlei informatie uit het onbewuste bezig zou zijn, was u niet in staat om deze tekst aandachtig te lezen en te begrijpen. Uw gerichte aandacht op dit moment is een vorm van alledaagse spontane trance. Ook een dagdroom of opgaan in een film of boek zijn vormen van lichte trance, waarbij andere prikkels even op een zijspoor worden gezet. Trance is een naar binnen gerichte aandacht.

Hypnotherapie bij PDS

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij hypnose centraal staat. Moderne hypnotherapie bedient zich van een breed scala aan hypnosetechnieken, die allen ten doel hebben om door middel van trance - een toestand van diepe ontspanning en een veranderde bewustzijnstoestand - contact te maken met het onbewuste.

Voorafgaand aan hypnose wordt in een intake gesprek de hulpvraag geanalyseerd: wat zijn de psychische of lichamelijke klachten en wat voor therapeutische doelen wil de cliënt bereiken. Door middel van een klacht of probleem maakt het onbewuste contact met het bewuste deel van de geest en het lichaam, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Veel klachten zijn uitingen van vroeger aangeleerd gedrag en overtuigingen, die eerder zinvol waren om te kunnen overleven en die nu in het onbewuste zetelen en van tijd tot tijd een uitweg naar buiten veroveren om aandacht te verkrijgen. Als je bijvoorbeeld angstig en onzeker gedrag vertoont, dan zeggen veel mensen vaak bij zichzelf: het is ‘onzin’ ik hoef niet bang te zijn, het is een volkomen irreële angst. Rationele benadering van deze angst vanuit het bewuste levert vaak weinig op. De angst bevindt zich dan in het onbewuste en spreekt een andere taal dan het vaak sterk rationele bewuste.

PDS-therapie – een gespecialiseerde vorm van hypnotherapie – laat de buikklachten bij 85 % van de mensen met PDS sterk verminderen of verdwijnen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit effect blijvend is.

Hypnotherapie heeft dan ook vaak meer effect dan therapieën gericht op de oppervakte, zeker als het om blijvend resultaat gaat.

Daarnaast bestaat er ook een gespecialiseerde vorm van hypnotherapie - PDS-therapie - voor patiënten met PDS-klachten. PDS is veelal goed behandelbaardoor een gespecialiseerde PDS-therapeut. Ruim 85% van de PDS-patiënten heeft er baat bij.

Onder hypnose kunnen ook methoden uit de polyvagaaltherapie worden gebruikt waardoor een elkaar versterkend effect wordt bereikt. Deze combinatie wordt wel een vorm van integratieve psychotherapie genoemd.

Dr. Fons de Vries
Hypnotherapeut (erkend NBVH)
PDS-therapeut (Nederlandse Academie voor Psychotherapie)
Polyvagaaltherapie
Registertherapeut BCZ®, erkend door de Zorgverzekeraars
Relatietherapeut
EMDR-therapeut: lid EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)
AVAR-Keurmerk

Boeken over hypnotherapie...

Hypnotherapie, relatietherapie, EMDR, PDS-therapie, polyvagaaltherapie, Lichaamsgerichte psychotherapie en integratieve psychotherapie voor Amersfoort, Vathorst, Leusden, Zeist, Utrecht, Gooi e.o.