Vragen over Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)

  • PDS-therapie FAQ PDS
  • PDS-therapie FAQ PDS
  • PDS-therapie FAQ PDS
  • PDS-therapie FAQ PDS
  • PDS-therapie FAQ PDS
FAQ PDS-therapie

Vragen en antwoorden over PDS, PDS-therapie en hypnotherapie

Dr. Fons de Vries
PDS-therapeut (NAVP)
Hypnotherapeut (NBVH)
Polyvagaaltherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie
Registertherapeut BCZ®
lid EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)
Relatietherapeut
AVAR-KeurmerkWat is PDS?

PDS staat voor Prikkelbare Darm Syndroom. Het behoort tot de zogenaamde functionele buik- en maag-darmklachten, dat wil zeggen dat er geen zichtbare afwijkingen aan de darm kunnen worden vastgesteld. Er bestaat echter wel een verstoorde peristaltiek (darmbeweging) en overgevoeligheid (reactiviteit) van de darm.

Wat is PDS-therapie?

PDS-therapie is een effectieve therapie om PDS-klachten te laten verdwijnen of zeker sterk te doen verminderen.  PDS-therapie kan alleen verantwoord kan worden uitgevoerd door een erkende hypnotherapeut met een PDS-specialisatie en voldoende medische kennis. Naast hypnotherapie kan ook polyvagaaltherapie worden ingezet bij PDS-klachten.

Wanneer online PDS-therapie?

Online PDS-therapie is mogelijk vanuit je eigen huis. Een goede internetverbinding en een webcam zijn hierbij noodzakelijk.  Meer lezen over online PDS-therapie…

Helpt polyvagaaltherapie bij PDS-klachten?

De hersen-darm-as stuurt onze darmen aan en is een belangrijk onderdeel van het autonome zenuwstelsel, een onderdeel van het zenuwstelsel dat op onbewust niveau functioneert. Polyvagaaltherapie kan het autonome zenuwstelsel reguleren, evenals hypnotherapie dat op het onbewuste werkt. De combinatie van deze 2 therapieën is extra krachtig om PDS-klachten te reduceren of te laten verdwijnen.

Wat is een spastische darm?

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) werd vroeger ook wel spastische (dikke) darm of spastisch colon genoemd. De Engelse term voor PDS is Irritable Bowel Syndrome (IBS).

Hoe vaak komt PDS voor?

Zo’n 10-15 % van de Nederlandse bevolking heeft PDS-klachten. Zo’n 75 % hiervan is vrouw. Bij kinderen komt PDS ook voor.

Wat zijn de hoofdklachten bij PDS?

De PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon. Een zeurende, krampende of stekende pijn in de buik is een vrij algemene klacht.  De hevigheid over een bepaalde periode kan variërend. Vaak zijn de klachten ’s avonds en ’s nachts het hevigst. De buikpijn neemt na ontlasting veelal kortstondig af. Meestal is het ontlastingspatroon verstoord. Sommige PDS-patiënten hebben last van verstopping (obstipatie), anderen kampen met diarree. Weer anderen hebben afwisselende periodes met obstipatie en diarree (alternerende type). Het ontlastingspatroon kan zelfs binnen een dag variëren. Winderigheid is een frequent ongemak. Bovendien is vaak van tijd tot tijd de buik beduidend opgezet (bloating).

Wat zijn nevenklachten bij PDS?

Naast de hoofdklacht, pijn en/of verstoorde peristaltiek van de dikke darm (colon), kan in feite ieder deel van het spijsverteringskanaal (van mond tot anus) verstoord zijn; denk bv. aan slikklachten en maagklachten. Daarnaast straalt de pijn van de dikke darm soms uit naar de (onder)rug. Ook spierpijn, hoofdpijn, oorsuizen (tinnitus), problemen met plassen, onregelmatige menstruatie en pijn tijdens of na seksuele gemeenschap zijn soms gecorreleerd met PDS-hoofdklachten. 

Wat is de hersen-darm-as?

Er bestaat een verbinding tussen de hersenen en de darm via een deel van het autonome zenuwstelsel. De hersen sturen continu de peristaltiek (bewegelijkheid) van de darm aan. Omgekeerd geeft de darm continu signalen naar de hersenen, die verwerkt worden en weer leiden tot adequate aansturing van de darm Dit ingenieuze meet- en regelsysteem noemen we de hersen-darm-as. Deze as wordt gevormd door de nervus vagus. Bij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) werkt de hersen-darm-as niet adequaat. De oorzaken van deze ontregeling zijn divers en nog steeds onderwerp van onderzoek. 

Wat is Irritable Bowel syndrome (IBS)?

 Irritable Bowel Syndrome (IBS) is de veel gegebruikte Engelse term voor het  Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Andere tegenwoordig wat minder gebruikte termen voor PDS zijn spastisch colon of spastische darm.

Wat is Inflammatory Bowel Disease (IBD)?

IBD is de afkorting van Inflammatory Bowel Disease; letterlijk vertaald: ontstekingsziekte van de darm. IBD bestaat uit twee vormen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Soms is het niet direct mogelijk om een onderscheid te maken tussen deze twee vormen en wordt de ziekte ‘ongeclassificeerd’ genoemd; ook wel IBD-U (unclassified). Het klachtenpatroon van IBD vertoont overlap met PDS. Er bestaan aanwijzingen dat hypnotherapie de spasmen bij IBD kan verkleinen. Sommige patiënten met IBD ervaren verlichting door hypnotherapie; van genezing is helaas geen sprake.

Wat is de PDSB: Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging?

Het doel van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is mensen met PDS-klachten te steunen in het leven met de ziekte, onder andere door:

  • Lotgenotencontact
  • Voorlichting aan leden, patiënten, artsen en anderen
  • Stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS
  • Behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten

Wat is het AVAR-kwaliteits-keurmerk?

AVAR (Algemeen Visitatie, Advies en Registratiebureau) is een landelijk werkende organisatie die kwaliteitsvisitaties (externe audit) verricht voor de zorgsector, met als doel inzicht te geven in de dienstverlening van zorgverleners en organisaties.

Praktijk Mental Balance van Dr. Fons de Vries te Amersfoort heeft het nieuwe AVAR-Keurmerk verkregen met de kwalificatie: ‘uitstekende praktijk’.

Uw vraag staat er niet bij?

Als uw vraag er niet bijstaat neem dan gerust contact op. Ik heb niet altijd op iedere vraag direct een antwoord, maar domme of rare vragen ken ik niet. U kunt altijd vertrouwen op een discrete benadering en mijn beroepsgeheim.