Handboek online hulpverlening

  • Handboek online hulpverlening - E-health voor de GGZ shop - Mental Balance
  • Handboek online hulpverlening - E-health voor de GGZ shop - Mental Balance
  • Handboek online hulpverlening - E-health voor de GGZ shop - Mental Balance
  • Handboek online hulpverlening - E-health voor de GGZ shop - Mental Balance
  • Handboek online hulpverlening - E-health voor de GGZ shop - Mental Balance
Handboek online hulpverlening
Handboek online hulpverlening

Handboek online hulpverlening

Frank Schalken

Hulpverlening via internet is laagdrempelig, effectief en bereikt nieuwe doelgroepen. Steeds meer instellingen uit het maatschappelijk werk, de ggz en jeugdzorg bieden dan ook online hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen. In tien jaar tijd is het aantal initiatieven gegroeid van een handvol naar meer dan honderd. Wat maakt hulpverlening via internet zo bijzonder en wat is nodig voordat een instelling online hulp kan aanbieden?
Dit handboek is geschreven op basis van tien jaar ervaring met hulpverlening via internet en bevat alle relevante aspecten van dit vakgebied. Naast een uitgebreide beschrijving van de methodiek van online hulpverlening komen de kenmerken, voor- en nadelen en verschillende vormen aan bod. Verder worden organisatorische implicaties behandeld, waaronder techniek, veiligheid, recht & ethiek, PR en de rol van de medewerkers. Door het hele boek heen worden voorbeelden van bestaande online initiatieven beschreven.
Dit boek wordt ondersteund met een online oefenomgeving voor studenten en trainingen voor docenten.
''Het is een zeer compleet handboek geworden met vele sprekende voorbeelden. Ik verwacht dat er vanuit verschillende hoeken, zowel praktijk als hoger onderwijs, veel interesse zal zijn in dit handboek.''
Dr. Viviane Thewissen, Open Universiteit, Faculteit Psychologie

Bestellen


E-health voor de GGZ suggesties