Hypnotherapie

  • Hypnotherapie - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Hypnotherapie - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Hypnotherapie - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Hypnotherapie - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
  • Hypnotherapie - Boeken over hypnotherapie en hypnose shop - Mental Balance
Hypnotherapie
Hypnotherapie

Hypnotherapie

R. Bandler

Milton Erickson ondervindt internationale waardering als de meest vooraanstaande beoefenaar van medische hypnose. Meer dan enig ander op dit gebied is hij in staat geweest de ontzaglijke mogelijkheden die hypnose de mensheid biedt te verkennen aan te tonen. Daarvan getuigen in dit boek o.a. de resultaten vaneen langdurig experiment met Aldous Huxley, een van de meest creatieve mensen van onze tijd. Zijn gedrag is uitzonderlijk ingewikkeld als hij hypnotische bewustzijnstoestanden opwekt en gebruikt, maar toch is hij zeer systematisch; in het bijzonder zijn taalgebruik vertoont onderscheidende patronen.

In dit boek leggen de schrijvers ons enkele van de patronen voor van Ericksons gedrag bij hypnose. Ze geven volgens een makkelijk te leren, stapsgewijze aanpak een expliciet model dat deze vaardigheden beschikbaar stelt. Nog nooit werden de structuren van zijn interventies zo grondig uit de doeken gedaan en zo overdraagbaar gemaakt. Deel 1 van het boek bevat een aantal artikelen, spannende voorbeelden van Ericksons werkwijze met een evenwijdig lopend commentaar van de schrijvers dat de patronen aangeeft. In deel 2 worden de patronen in natuurlijke groepen ingedeeld, waardoor men een totaalbeeld krijgt van Ericksons werk en een manier gevonden kan worden de eigen ervaringen met hypnose te organiseren. Deel 3 geeft de stapsgewijze, expliciete presentatie van de aangegeven patronen, waardoor men vaardigheden krijgt om eik patroon te construeren door het inzicht in de formele kenmerken ervan.

Bestellen


Boeken over hypnotherapie en hypnose suggesties