Het ethisch gen Corona - getoetst & politiek vertaald

  • Het ethisch gen Corona - getoetst & politiek vertaald - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Het ethisch gen Corona - getoetst & politiek vertaald - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Het ethisch gen Corona - getoetst & politiek vertaald - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Het ethisch gen Corona - getoetst & politiek vertaald - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Het ethisch gen Corona - getoetst & politiek vertaald - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
Het ethisch gen Corona - getoetst & politiek vertaald
Het ethisch gen Corona - getoetst & politiek vertaald

Het ethisch gen Corona - getoetst & politiek vertaald

Bob Michiels

Nu we stilaan uit het diepe corona-dal kruipen, is het verwarring troef en klinken allerhande vragen steeds luider: hoe geraken we hieruit zonder kleerscheuren, welk maatschappijmodel moeten we nastreven, heeft het neoliberalisme afgedaan, waar leggen we onze prioriteiten, hoe gaan we de rekeningen betalen…? Er wordt alom gepleit voor meer solidariteit en burgerzin, maar wat betekent dat concreet en op wie is dat van toepassing?
Zonder de juiste waardeoordelen gaan we er niet in slagen om de juiste beslissingen te nemen, maar gelukkig beschikt de mens over een moreel kompas dat hem richting geeft en hem de juiste weg zal wijzen naar een meer rechtvaardige samenleving. Dat ethisch gen zal ons helpen om gemakkelijker te kiezen voor het goede en om verder te evolueren naar een maatschappij waarin wel-zijn belangrijker is dan materiële welvaart.

Bestellen


Boeken over het coronavirus suggesties