Onderwijs na covid-19

  • Onderwijs na covid-19 - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Onderwijs na covid-19 - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Onderwijs na covid-19 - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Onderwijs na covid-19 - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Onderwijs na covid-19 - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
Onderwijs na covid-19
Onderwijs na covid-19

Onderwijs na covid-19

Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs van den Berg

Een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel is noodzakelijk, zeker nu COVID-19 zo heeft huisgehouden. Opeens is alles anders. Niemand kan meer doen wat hij/zij elke dag deed. Wie nu nog zegt dat verandering niet mogelijk is, wordt niet meer geloofd. Wat wordt het ‘nieuwe normaal’ in het onderwijs?
Het eerste deel van dit document is bedoeld voor onze ‘fans’: zij die blijvend zoeken naar een stip op de horizon. In het tweede deel richten we ons tot de ‘twijfelaars’ en ‘andersdenkenden’, die we meenemen in onze overwegingen en voorstellen. Deze leiden tot vijf ideeën voor nieuw onderwijs. In het derde deel schetsen we vier scenario’s voor een andere onderwijswerkelijkheid, vooral bedoeld voor belangstellende, potentiële scholen.
De Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs stelt zich ten doel politiek, onderwijs en samenleving te motiveren en te mobiliseren om het huidige onderwijs om te vormen in een duurzaam ontwikkelingsgericht onderwijssysteem en dit wettelijk vast te leggen. Hiertoe behoort onder meer een verbod op het zittenblijven en op het plaatsen van een leerling op een niet-passend onderwijsniveau (het zogenaamde afstromen).
Dit boek werd ontwikkeld door de leden van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) (in alfabetische volgorde): Dolf van den Berg (voorzitter), Esther Bergsma-Bijmold, Jacqueline Blaak, Jan Bransen, Sjef Drummen, Willy de Heer, Ronald Hendricx, Machiel Karels, Roy Palmen, Adrienne van Pelt, Kees van de Sande, Mini Schouten en Gérard Zeegers.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.taskforceoo.nl.
ISBN: 9789463712316

Bestellen


Boeken over het coronavirus suggesties