Vergoeding hypnotherapie en EMDR in 2017

  • Vergoeding hypnotherapie en EMDR in 2017 - Praktijk Mental Balance
  • Vergoeding hypnotherapie en EMDR in 2017 - Praktijk Mental Balance
  • Vergoeding hypnotherapie en EMDR in 2017 - Praktijk Mental Balance
  • Vergoeding hypnotherapie en EMDR in 2017 - Praktijk Mental Balance
  • Vergoeding hypnotherapie en EMDR in 2017 - Praktijk Mental Balance

Hypnotherapie en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) zijn therapievormen binnen de psychotherapie, die door bijna alle zorgverzekeraars al dan niet gedeeltelijk worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hierbij is géén eigen risico.

 Alleen erkende hypnotherapeuten worden vergoed door de zorgverzekeraars.

Wat is een erkende (hypno)therapeut?

Erkende therapeuten zijn lid van de beroepsverenigingen NBVH en RBCZ. Vanaf 1 januari 2017 komt er een A-register en een B-register voor erkende therapeuten. Erkende therapeuten in het A-register zijn hoger opgeleid (minimaal HBO+ met medische kennis) dan erkende therapeuten uit het B-register.
Vanaf 1 januari 2017 worden alleen nog erkende A-register therapeuten door de zorgverzekeraars vergoed.

Zijn er nog andere keurmerken?

Er bestaan nog andere vaak zeer gewichtig klinkende (internationale) keurmerken en certificeringen, die meestal in het leven zijn geroepen door hypnotiseurs, die zichzelf therapeut noemen. Deze keurmerken voor opleidingen van 2 dagen tot enkele weken worden bedacht door dubieuze opleiders. Iedereen kan helaas deze keurmerken bedenken en vastleggen; dit gebeurt vaak in de USA voor gebruik in Nederland. Al deze ‘hypnotherapeuten’ met verzonnen keurmerken worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.
Vraag dus altijd of een therapeut vergoed wordt door de zorgverzekeraars; Als dit niet het geval is dan weet u dat het gaat om hypnotiseurs, of zeer laag opgeleide zich zelf ‘therapeut’ noemende beoefenaren; zij worden niet erkend / vergoed door de zorgverzekeraars, volgen géén jaarlijks verplichte / gecertificeerde bijscholing, géén intervisie en vallen niet onder het Klacht- & Tuchtrecht.

Kortom kies voor een door de zorgverzekeraars erkend therapeut als u kwaliteit op prijs stelt. Gezien de vergoedingen ook nog beter voor uw portemonnee.
Meer info: zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie

Dr. Fons de Vries
Erkend A-register-therapeut NBVH/RBCZ
EMDR-therapeut: lid EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)

 Praktijk Mental Balance
Amersfoort, Utrecht en Gooi e.o.

25 november 2016