Welke PDS-therapie wordt vergoed in 2021

  • Welke PDS-therapie wordt vergoed in 2021 - Praktijk Mental Balance
  • Welke PDS-therapie wordt vergoed in 2021 - Praktijk Mental Balance
  • Welke PDS-therapie wordt vergoed in 2021 - Praktijk Mental Balance
  • Welke PDS-therapie wordt vergoed in 2021 - Praktijk Mental Balance
  • Welke PDS-therapie wordt vergoed in 2021 - Praktijk Mental Balance

PDS-therapie is een gespecialiseerde vorm van hypnotherapie. Als gespecialiseerd PDS-therapeut (certificering Nederlandse Academie voor Psychotherapie) kan ik u effectief helpen bij uw darmklachten met PDS-therapie.

Hypnotherapie is een therapievorm binnen de psychotherapie, die door bijna alle Zorgverzekeraars (gedeeltelijk) wordt vergoed in 2021, vanuit de aanvullende verzekering (geen eigen risico).

Als een hypnotherapeut níet wordt vergoed, dan hebt u te maken met een níet  erkende therapeut; daar is geen twijfel over mogelijk.

Voor hypnotherapie is er één bekende beroepsvereniging, namelijk de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Hypnotherapeuten die bij deze vereniging zijn aangesloten, hebben een beroepsopleiding gevolgd op HBO-niveau of hoger. Daarnaast voldoen de aangesloten therapeuten aan de kwaliteitsvoorwaarden en regels die door de beroepsverenigingen worden vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2017 moeten therapeuten over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale kennis beschikken, om hun cliënten/patiënten voor vergoeding in aanmerking te laten komen bij de Zorgverzekeraars. De verzwaarde opleidingseisen zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) controleert of de opleidingen van therapeuten aan deze opleidingseisen voldoen om voor accreditatie in aanmerking te komen.

Voor meer informatie zie: zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie

Dit overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Tenslotte nog: PDS-therapie is een wetenschappelijk gefundeerde vorm van hypnotherapie. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het vooraanstaande medische tijdschrift The Lancet:

Efficacy of individual and group hypnotherapy in irritable bowel syndrome (IMAGINE): a multicentre randomised controlled trial

ARTICLES| Volume 4, Issue 1, P 20-31, JANUARY 01, 2019

(Irritable Bowel Syndrome (IBS) is de Engelse term voor Prikkelbare Darm syndroom (PDS))

Dr. Fons de Vries

Praktijk Mental Balance
Darthuizerberg 49
3825 BL  Amersfoort
Tel. 033 - 470.23.21
info@mentalbalance.nl

NBVH lidnummer: 13042
RBCZ licentienummer: 403344R
SCAG nr. 10180
PDS-therapeut (Ned. Academie voor Psychotherapie)
EMDR-therapeut (EMDR-i Netwerk Nederland (ENN))
AVAR Keurmerk
AGB-code zorgverlener: 90049349
AGB-code praktijk: 90057771
KvK Gooi & Eemland: 34096812

15 december 2020