Nieuwe boeken over eenzaamheid en corona

  • Nieuwe boeken over eenzaamheid en corona - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over eenzaamheid en corona - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over eenzaamheid en corona - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over eenzaamheid en corona - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over eenzaamheid en corona - Praktijk Mental Balance

Koning Willem-Alexander zei het treffend: “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.”

Eenzaamheid was al een groot probleem in de samenleving, maar ‘social distance’ vergroot het isolement in toenemende mate. Speciaal kwetsbare groepen zijn ouderen, zieken, jongeren, singles en mensen die al weinig vaardig waren in het leggen van sociale contacten. Ook financiële problemen, al dan niet veroorzaakt door de coronacrisis, vormen een risicofactor om in een isolement te geraken.

Eenzaamheid lijkt in tijden van corona steeds groter te worden. De wereld wordt geteisterd te worden door een eenzaamheidsepidemie. Eenzaamheid is het je niet verbonden voelen met anderen. Je ervaart een gemis aan een hechte emotionele band met andere mensen. Of je hebt minder contact met anderen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en vaak ook in combinatie met psychosomatische klachten. Toch is er veel aan eenzaamheid te doen door therapie. De volgende boeken kunnen u alvast op weg helpen.

De volgende boeken kunnen ook behulpzaam zijn in deze moeilijke tijden:

boeken over corona

boeken over eenzaamheid

boeken over relaties

Onderlinge solidariteit is meer dan ooit nodig om met elkaar te kunnen overleven in tijden van Covid-19.

Soms is er meer nodig en kan therapie, coaching of psychosociale begeleiding helpen om weer in verbinding met anderen te komen. Praktijk Mental Balance kan u daarbij effectief helpen. 

Laten we hopen dat er binnen afzienbare tijd een effectief vaccin komt om ons te beschermen tegen het coronavirus, waarbij we weer volledig in verbinding met elkaar kunnen leven.

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance

Online bestellen Coronasneltest...

Corona sneltest (Covid-19 zelftest)
Amersfoort (Utrecht)

Verdere informatie over corona...

Medische mondkapjes... 

Niet-medische mondkapjes...

Virus- en bacterie-luchtreinigers...

15 december 2020