Is PDS behandelbaar met hypnotherapie?

  • Is PDS behandelbaar met hypnotherapie? - Praktijk Mental Balance
  • Is PDS behandelbaar met hypnotherapie? - Praktijk Mental Balance
  • Is PDS behandelbaar met hypnotherapie? - Praktijk Mental Balance
  • Is PDS behandelbaar met hypnotherapie? - Praktijk Mental Balance
  • Is PDS behandelbaar met hypnotherapie? - Praktijk Mental Balance

Bij het zogenaamde PDS-darmmanagement-programma wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige en meervoudige problematiek. Bij enkelvoudige problematiek is er in principe alleen sprake van PDS-klachten (de lichamelijke darmklachten). In dit geval kan een kort behandelprogramma worden toegepast. Hierbij worden de PDS-klachten o.a. behandeld d.m.v. gerichte imaginaties. Bij imaginaties wordt gebruik gemaakt van hypnotherapeutische suggesties, die gericht zijn op normalisering van de darmperistaltiek (darmbewegelijkheid). De cliënt krijgt opnames van de voor hem op maat gemaakte imaginaties mee naar huis, waardoor hij m.b.v. een luisterschema ook thuis actief kan werken aan zijn klachten. Tevens wordt in de sessies gericht lichaamswerk toegepast, zoals ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Bij meervoudige problematiek is er naast de PDS-klachten ook sprake van een onderliggende psychische problematiek (bv. stress, depressie of angstklachten), waardoor de PDS-klachten worden versterkt. In dit geval is het geïndiceerd om een langer behandelprogramma toe te passen. Hierbij worden – naast de imaginaties gericht op de PDS-klachten en het lichaamswerk – ook hypnotherapeutische methoden toegepast gericht op de onderliggende problematiek.

D.m.v. een specifieke hypnotherapeutische anamnese ga ik samen met de cliënt na of er naast de lichamelijke PDS-klachten ook sprake is van een onderliggende problematiek, die aandacht vraagt. Op basis hiervan wordt dan een behandelplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke problematiek, doelstellingen van de behandeling en de behoeften van de cliënt.

Dr. Fons de Vries
PDS-therapeut
Mental Balance: PDS-therapie
Amersfoort

Meer lezen over PDS-therapie...

15 december 2020